Mieszkania treningowe

Od 2019r. prowadzimy mieszkania wspomagana o charakterze treningowym dla matek samotnie wychowujących dzieci.
Okres realizacji projektu
01-07-2019 – 19-08-2023

MIESZKANIE TRENINGOWE

Od 2019 r. prowadzimy mieszkania wspomagane o charakterze treningowym dla matek samotnie wychowujących dzieci. Realizacja tego działania do kwietnia 2022 r. była możliwa dzięki dofinansowaniu projektu „Z MAMĄ – siedlisko treningowe dla kobiet” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od maja 2022 r. kontynuujemy prowadzenie mieszkania w ramach podpisanych umów z Gminami oraz Ośrodkami. Głównym celem naszych działań jest wsparcie w usamodzielnieniu. Matki mają dostęp do stałego wsparcia specjalistów – psychologa_żki, terapeuty_ki, opiekuna_ki mieszkania, prawnika_czki, doradcy_zyni zawodowego_ej. Korzystają z treningowego wsparcia umiejętności praktycznych, zawodowych, kompetencji rodzicielskich.

Co więcej, od 1 maja br. w ramach zadania publicznego realizujemy zleconą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy usługę, prowadzenia mieszkania chronionego o charakterze treningowym dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

OSOBY KOORDYNUJĄCE DZIAŁANIA W RAMACH PROWADZONEGO MIESZKANIA TRENINGOWEGO:

Oliwia Pasturczak: kierowniczka mieszkania treningowego.

Bibianna Pozorska: opiekunka mieszkania, pedagożka opiekuńcza, terapeutka zajęciowa, interwentka kryzysowa i terapeutka środowiskowa.

cross menu chevron-down