fbpx

DRUGA SZANSA II

Fundacja_Raduga_logo

Główny cel projektu to aktywizacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej, osób bezrobotnych, które zakończyły lub są w trakcie terapii uzależnień. Projekt skierowany jest do osób z Dolnego Śląska.
Pomagamy zdobyć pracę, nowe umiejętności i kwalifikacje. Oferujemy wsparcie specjalistów – psychologów, doradców zawodowych, konsultantów. Dajemy możliwość szkoleń, staży, organizujemy warsztaty psychospołeczne.

Nie masz pracy, chcesz zdobyć nowy zawód – zadzwoń, przyjdź, porozmawiaj.

Projekt realizowany jest od 01-05-2019 do 31-10-2021. Trwa nabór do projektu.
Zapraszamy do kontaktu.

W projekcie może wziąć udział osoba:
• zamieszkująca obszar Dolnego Śląska
• która zakończyła lub uczestniczy
w psychoterapii w Ośrodku Leczenia Uzależnień
• niezatrudniona (bezrobotną lub bierną zawodowo)
Z czego skorzysta uczestnik projektu?
• ze stałego wsparcia specjalistów w czasie
udziału w projekcie
• z indywidualnej terapii i grupowych warsztatów
psychospołecznych
• z poradnictwa specjalistycznego (prawnego,
zawodowego, medycznego, itp.)
• ze wsparcia w pozyskaniu kwalifi kacji zawodo-
wych i zatrudnienia (tj. pośrednictwa pracy)
Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?
Wszystkich zainteresowanych udziałem
w projekcie zapraszamy do kontaktu
z personelem projektu w dogodnej formie:
• telefonicznego: 733 221 994
• mailowego: fundacja.raduga@gmail.com
• osobistego w biurze projektu:
ul. Chojnowska 81A,
59-220 Legnica

Fundusze europejskie legnica fundacja raduga