fbpx

DRUGA SZANSA

Fundacja_Raduga_logo

Projekt był realizowany od 01-11-2016 do 31-10-2018.
Celem projektu było wsparcie aktywności społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych i utrwalenie ich abstynencji.

W projekcie mogli wziąć udział:
• osoby zamieszkujące jeden z powiatów : głogowski, jaworski, Legnica miasto, legnicki, lubiński, polkowicki,
• zakończyły lub uczestniczą w psychoterapii w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego lub programie terapeutycznym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej,
• są osobami niezatrudnionymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo),
• są osobami pełnoletnimi.

Z czego skorzystał uczestnik projektu?
• stałe wsparcie specjalistów w czasie udziału w projekcie,
• indywidualna terapia i grupowe warsztaty psychospołeczne (trzydniowy wyjazd do Centrum Edukacji, Doradztwa i Rozwoju w Czarnym Borze),
• poradnictwo specjalistyczne (prawne , medyczne, psychologiczne, rodzinne, zawodowe itp.),
• kursy/szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie uprawnień zawodowych zgodnych preferencjami i potrzebami uczestnika (w okresie szkoleń wypłacamy stypendium szkoleniowe),
• kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji (np. komputerowe, językowe, prawa jazdy),
• udział w 3 miesięcznych płatnych stażach zawodowych,
• wsparcie w pozyskiwaniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Projekt DRUGA SZANSA jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizator umożliwi każdej osobie niepełnosprawnej pełny udział we wszystkich formach wsparcia w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Fundusze europejskie legnica fundacja raduga