fbpx

Terapia Logopedyczna - Logopeda

Terapia logopedyczna - logopeda w Legnicy.

Rozwój mowy zależy zarówno od warunków psychofizycznych dziecka jaki czynników zewnętrznych mających wpływ na rozwój dziecka. Rozwój mowy kształtuje się do ok 6 roku życia dziecka. Z powodu różnego rodzaju zaburzeń zdarza się, że występują dysfunkcje w rozwoju mowy, porozumiewaniu się i komunikacji będące wskazaniem do podjęcia współpracy z logopedą. W naszym Centrum zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie diagnozy i terapii związanej z wadami i zaburzeniami mowy. Zapraszamy do wizyty u logopedy w Legnicy.

Czym zajmuje się logopeda.

Logopeda diagnozuje i zajmuje się leczeniem zaburzeń związanych z prawidłowym rozwojem mowy i szerzej porozumiewania się. Pracuje również z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera oraz osobami z afazją – czyli utratą zdolności mowy w wyniku udaru czy innych uszkodzeń centralnego układu nerwowego.

Kiedy udać się do logopedy.

Wskazaniami do wizyty u logopedy są:

 • Wady i zaburzenia wymowy (sygmatyzm, kappacyzm, gammacyzm, betacyzm, lambdacyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, rynolalia)
 • Zaburzenia komunikacyjne
 • Autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Jąkanie
 • Niedosłuch
 • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • Uszkodzenia centralnego układu nerwowego różnej etiologii (afazja, porażenie mózgowe, niepełnosprawność intelektualna).

Cele terapii logopedycznej.

 • Usuwanie zaburzeń mowy
 • Korygowanie wad wymowy
 • Wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy
 • Usprawnienie motoryki narządów mowy
 • Praca nad odpowiednim poziomem sprawności językowej
 • Likwidacja przyczyn i skutków zaburzeń mowy
 • Rozbudowanie zasobu słownictwa.

Jeśli masz wątpliwości związane z prawidłowym rozwojem mowy swojego dziecka zapraszamy do kontaktu i wizyty. spotkanie i rozmowa z logopedą pozwolą zdiagnozować dziecko i ocenić jego prawidłowy rozwój.

Sprawdź pełną ofertę Raduga Centrum Terapii i Rozwoju.

Kontakt do Raduga Centrum Terapii i Rozwoju
Rejestracja Poniedziałek - Piątek
w godzinach 14:00-20:00.

Adres:  ul.Chojnowska 81A 59-220 Legnica