fbpx

Moja Szansa

Fundacja_Raduga_logo

Projekt był realizowany 01.09.2017 do 31.10.2019. Projekt realizowany był przez Fundację Raduga i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych. Celem projektu było wsparcie aktywności społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych.
W ramach projektu działał Ośrodek Środowiskowej Aktywności.

W projekcie mogli wziąć udział:
• osoby po kryzysach psychicznych,
• osoby z zaburzeniami psychicznymi,
• zamieszkujące jeden z powiatów : głogowski, jaworski, Legnica miasto, legnicki, lubiński, polkowicki,
• zakończyły lub uczestniczą w psychoterapii w Oddziale Psychiatrycznym, bądź leczy się psychiatrycznie,
• są osobami niezatrudnionymi,
• są osobami pełnoletnimi.

Z czego skorzystał uczestnik projektu?
• stałe wsparcie specjalistów w czasie udziału w projekcie;
• indywidualna terapia motywująca;
• poradnictwo specjalistyczne (prawne , medyczne, psychologiczne, rodzinne, zawodowe itp.);
• kursy/szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie uprawnień zawodowych zgodnych preferencjami i potrzebami uczestnika ( w okresie szkoleń wypłacamy stypendium szkoleniowe);
• kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji (np. komputerowe, językowe, prawa jazdy);
• udział w 3 miesięcznych płatnych stażach zawodowych;
• wsparcie w pozyskiwaniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).
• udział w zajęciach Ośrodka Środowiskowej Aktywności (zajęcia plastyczne, darmowe, arteterapia, zajęcia rehabilitacyjno- korekcyjne, warsztaty psychospołeczne).

Projekt MOJA SZANSA jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizator umożliwi każdej osobie niepełnosprawnej pełny udział we wszystkich formach wsparcia w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Jak nas wspierać

Zapraszamy do wspierania naszych działań. Dzięki Twoim darowiznom możemy wciąż pomagać innym. Bez Ciebie nie byłoby to możliwe.  Zapraszamy do dzielenia się wiedzą o naszej Fundacji, zapraszamy do wpłat, pomocy na miejscu, odpowiedzialnych zakupów, które służą nam i innym organizacjom.

Fundacja Raduga Wsparcie i Pomoc Rodziny Dzieci Samotne Matki
Darowizny

Wspieraj nas dowolną wpłatą.
Wpłat można dokonywać  bezpośrednio na konto Fundacji. Numer konta: 05 1090 2066 0000 0001 3511 5565.

Fundacja Raduga Wsparcie i Pomoc Pomagaj z Fani Mani
Zakupy
Wspieraj nas robiąc zakupy. Robisz zakupy w ponad 1000 sklepach internetowych. Płacisz tyle co zawsze. Średnio 2,5% wartości zakupów wspiera wybraną przez Ciebie organizację.
Fundacja Raduga Wsparcie i Pomoc Rodziny Dzieci Samotne Matki
Zbiórki

Wspieraj nasze akcje.
Sprawdź na co aktualnie zbieramy i pomóż nam w realizacji naszych działań.

Fundacja Raduga Wsparcie i Pomoc Rodziny Dzieci Samotne Matki
Wolontariat

Wspieraj nas na miejscu. Możesz pomóc i wspierać nas w naszych działaniach na miejscu. Zapraszamy do kontaktu.

Fundusze europejskie legnica fundacja raduga