fbpx

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że 25 maja 2018r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) chcielibyśmy Państwa poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je jako Administrator, w celu przesyłania do Państwa informacji związanych z realizowanymi przez nas projektami.

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Raduga z siedzibą w Legnicy, ul. Orzeszkowej 32/2

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail fundacja.raduga@gmail.com

3. Pani/Pana dane zbieramy, aby móc przesyłać newsletter dotyczący metod i narzędzi terapeutycznych oraz oferowanych szkoleń przez wyżej wymienioną Fundacja Raduga.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Z wyrazami szacunku

ZESPÓŁ FUNDACJI RADUGA