Marcin Wilczyński

Psychoterapeuta TFP
Umów wizytę

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym prowadzącym terapię skoncentrowaną na przeniesieniu (TFP). Terapia ta jest przeznaczona przede wszystkim dla pacjentów cierpiących na zaburzenia osobowości, tzn. mających niestabilne poczucie siebie i innych, co wpływa negatywnie na ich relacje międzyludzkie – trudności w miłości i zawieraniu stałych, opartych na głębokim przeżywaniu i wzajemności przyjaźni. Opierając się na założeniu o istnieniu nieświadomych wzorców zachowań i odczytywania reakcji innych ludzi, które tworzą się już w momencie niemowlęctwa – terapia TFP stawia sobie za cel uświadomienie pacjentowi owych wzorców i umożliwienie mu postrzegania siebie i innych w sposób bardziej realistyczny i wielowymiarowy, co znacząco wpływa na jego radzenie sobie z frustracją w otaczającym go świecie i poprawę w funkcjonowaniu z innymi ludźmi.

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku Filozofia – Komunikacja Społeczna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii nabyłem i nadal poszerzam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP). Odbyłem również staż kliniczny na II Oddziale Ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi. Od niemal dwóch lat odbywam staż, jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego w Jaśkowicach Legnickich oraz prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Pracowni Rozwoju Psychicznego Pani Agnieszki Grabarczyk w Legnicy. Współpracuję również z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego.

Moją pracę terapeutyczną prowadzę pod stałą superwizją specjalistów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz, niezależnie od tego, pod superwizją certyfikowanego superwizora TFP.

Poznaj pozostałych specjalistów

cross menu chevron-down