fbpx

Szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych.

Szkolenia dla pracowników oświaty.

Szkolenia kierujemy do szkół, przedszkoli, uczelni i innych zainteresowanych placówek. Korzystając z naszego bogatego doświadczenia, umiejętności i wiedzy przygotowujemy ofertę dostosowaną do aktualnych potrzeb i sytuacji w Państwa placówkach. Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń dla rad pedagogicznych, organizowanych pod indywidualne wymagania konkretnej instytucji.
Nasze szkolenia to skuteczna forma podnoszenia kompetencji, standardów pracy i ułatwienia rozwoju zawodowego nauczycieli.

Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialność w pracy nauczyciela wymagającej ciągłego rozwoju, budowania i utrzymywania dobrych i opartych na współpracy relacji z uczniami i rodzicami. Nasze szkolenia są odpowiedzią na aktualne wyzwania i trudności jakie stoją  na drodze każdego nauczyciela w jego wysiłkach edukacji, rozwoju i motywowania uczniów do kształtowania wartościowych postaw i odpowiedzialnych decyzji.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty i tematyki szkoleń dla nauczycieli. Ciągle poszerzamy naszą ofertę i przygotowujemy szkolenia pod indywidualne wymagania i potrzeby.

Dyrektorka
Anna Worobiej
tel. 663 672 841
email. centrum.raduga@gmail.com

Przykładowe tematy szkoleń dla nauczycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi tematami szkoleń dla oświaty. Zachęcamy do kontaktu w sprawie oferty szkoleń przygotowywanych indywidualnie – ustalamy z Państwem zakres, szkolenia, czas trwania, tematykę.

DIALOG Z „TRUDNYM RODZICEM” – czy niemożliwe jest możliwe?

Zakres merytoryczny:
– portret psychologiczny „trudnego rodzica”,
– narzędzia do rozbrajania bomby – czyli w jaki sposób nie dopuszczać do eskalacji
   agresji, złości, frustracji ze strony rodzica,
– psychologiczne narzędzia skutecznej komunikacji.

Korzyści z udziału:
– poznanie i zrozumienie mechanizmów psychologicznych zachowania „trudnego
   rodzica”,
– poznanie sposobów skutecznego radzenia sobie w sytuacji konfliktowej,
– poznanie skutecznych narzędzi komunikacyjnych sprzyjających dialogowi.

AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA – jak stworzyć szkołę przyjazną dla ucznia ze spectrum?

Zakres merytoryczny:
– uczeń ze spectrum – czyli jaki? Co łączy, a co różni osoby ze zdiagnozowanym
   całościowym zaburzeniem rozwoju?
– wspólne wypracowanie możliwych do wprowadzenia w danej Placówce rozwiązań
   wspierania uczniów z diagnozą autyzmy/ ZA,
– metody współpracy z rodzicami uczniów z diagnozą autyzmy/ ZA.

Korzyści z udziału:
– zapoznanie z charakterystyką całościowego zaburzenia rozwoju,
– zapoznanie ze ścieżką diagnozy, metodami pracy, terapii autyzmu i ZA,
– wypracowanie możliwych do wprowadzenia rozwiązań sprzyjających pobytowi
   w Placówce dzieci ze spectrum.

Profilaktyka kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży.

Zakres merytoryczny:
– czym różni się kryzys psychiczny od zwykłego przeżywania trudnych emocji?
– źródła kryzysów psychicznych w rzeczywistości pandemicznej i ich rodzaje,
– praktyczne narzędzia dbania o zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli,
– jak rozpoznać kryzys i powstrzymać jego eskalację? – praktyczne narzędzia.

Korzyści z udziału:
– poznanie dynamiki kryzysów psychicznych,
– umiejętność przeprowadzenia przesiewowej diagnozy występowania
   kryzysów psychicznych u uczniów,
– poznanie narzędzi dbania o higienę psychiczną oraz
  przeciwdziałania kryzysom.

Uczeń postpandemiczny – czyli jaki?

Zakres merytoryczny:
– wyzwania, z jakimi musi mierzyć się uczeń w szkole w trakcie padnemii,
– psychologia rozwoju dziecka a doświadczenie pandemii,
– rzeczywistość pandemiczna oczami ucznia,
– jak sprawić, żeby tradycyjna szkoła była atrakcyjna dla ucznia?
– praktyczne metody wspierania i motywowania uczniów.

Korzyści z udziału:
– zdobycie wiedzy na temat aktualnych trudności, z jakimi mierzą się uczniowie,
   także poza szkołą oraz poznanie metod wspierania ich w rozwiązywaniu trudności,
– poznanie metod motywowania uczniów,
– zrozumienie perspektywy uczniów i zdobycie narzędzi,
   do skutecznego dialogu z nimi.

Samookaleczenie, myśli samobójcze u uczniów – co robić, jak pomóc, jak zareagować?

Zakres merytoryczny:
– jak reagować, w sytuacji zachowań autoagresywnych ucznia?
– jak reagować, kiedy uczeń grozi, że się zabije?
– wypracowanie procedur postępowania w sytuacji samookaleczania ucznia,
– wypracowanie procedur w przypadku zgłaszania myśli samobójczych ucznia,
– interwencja kryzysowa wobec ucznia suicydalnego.

Korzyści z udziału:
– zapoznanie się z tematyką samookaleczeń i kryzysu suicydalnego u uczniów,
– wypracowanie procedur reagowania w sytuacji ostrego kryzysu
   suicydalnego na terenie Placówki,
– zapoznanie z elementami interwencji kryzysowej.

Zespół odstawienny od cyfryzacji – jak uzależnienie wpływa na zachowania dzieci i młodzieży?

Zakres merytoryczny:
– objawy uzależnienia od cyfryzacji;
– źródła uzależnienia i metody profilaktyczne w uzależnieniu od komputera i telefonu;
– skuteczne strategie radzenia sobie z uczniem w zespole odstawiennym;
– praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem i rodzicem ucznia
   przejawiającego problematyczne zachowania;

Korzyści z udziału:
– zdobycie wiedzy na temat objawów i rodzajów uzależnień;
– wypracowanie efektywnych wzorców reakcji służących profilaktyce
   lub zatrzymaniu rozwoju uzależnienia;
– poznanie skutecznych metod pracy z dzieckiem i rodzicem dziecka
   przejawiającego problemowe zachowania.

Raduga Centrum Terapii i Rozwoju
Kontakt w sprawie szkoleń:

Dyrektorka Anna Worobiej
Adres:  ul. Chojnowska 81A 59-220 Legnica