Celem grupy jest stworzenie przestrzeni do rozmów o tematach związanych
z eksplorowaniem tożsamości płciowej oraz innych zgłaszanych kwestiach
w atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji. Grupa ma charakter rozwojowy, co
oznacza, że umożliwia doświadczenie siebie w relacjach z innymi, a dzięki temu rozwój i
pogłębienie samoświadomości. Nie jest skoncentrowana na leczeniu zaburzeń czy
problemów psychologicznych, zamiast tego koncentrując się na poznawaniu siebie.
WAŻNE INFORMACJE
Spotkania będą odbywać się w środy w godzinach 18:00-19:45 przez 6 miesięcy od
momentu uzbierania się grupy.

cross menu chevron-down