Nasze projekty

Świadczymy pomoc i opiekę, której w Legnicy i okolicach potrzeba. Ciężko nam wyobrazić sobie Fundację Raduga bez projektów – przestrzeni wypełnionych wielkim potencjałem i wspaniałymi ludźmi.

Aktualnie realizowane projekty

Obecnie prowadzimy kilka wspaniałych projektów, które opierają się na wiedzy naszych ekspertek_ów oraz zaangażowaniu naszych podopiecznych. Dziękujemy Wam za zaufanie.

Bufor – punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy

Jeśli problem przemocy w rodzinie nie jest Ci obcy - możesz skorzystać z pomocy bądź namówić do skorzystania z niej kogoś bliskiego zmagającego się z tym problemem. BUFOR jest miejscem, w którym możesz uzyskać pomoc i informacje. Pracujemy we wtorki i środy, w godzinach 15:00-18:00. Rejestracja telefoniczna, codziennie pod numerem: +48 733 221 272
Poznaj szczegóły

Mieszkania treningowe

Od 2019r. prowadzimy mieszkania wspomagana o charakterze treningowym dla matek samotnie wychowujących dzieci.
Poznaj szczegóły

Pomocnik

Projekt dedykowany jest osobom w kryzysach psychicznych. Jego celem jest poprawa jakości życia uczestników oraz pomoc w podniesieniu kwalifikacji.
Poznaj szczegóły

Bufor

Program, którego głównym celem jest pomoc osobom doświadczonym przemocą domową poprzez usprawnienie działań pomocowych.
Poznaj szczegóły

PERON

Placówka Edukacji Rozwoju Odpoczynku i Nauki, która zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dla dzieci i młodzieży.
Poznaj szczegóły

Zrealizowane projekty

Fundacja zakończyła z sukcesem realizacje projektów finansowanych ze środków EFS: „Zwrotnica”, „Z mamą”, „Druga Szansa” oraz wiele innych. Z pomocy w ramach naszych projektów skorzystało 360 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wiele z tych osób zaprzestało trwale nadużywania alkoholu, wiele poszło pierwszy raz do legalnej pracy, wiele wróciło do swoich rodzin i zaczęło życie od nowa.

Z MAMĄ siedlisko treningowe dla kobiet

Projekt skierowany do matek z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej.
Poznaj szczegóły

Zwrotnica – Rodzina Na Dobrym Torze

Projekt realizowany od 02.01.2019 do 30.04.2022 przez Fundację, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, objął wsparciem 370 osób, będących w szeroko pojętym kryzysie.
Poznaj szczegóły

Druga Szansa

Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej, osób bezrobotnych, które zakończyły lub są w trakcie terapii uzależnień.
Poznaj szczegóły
cross menu chevron-down