O fundacji

Tworzymy miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc, spotkać się ze specjalistami_kami, wziąć udział w warsztatach i terapii. Nie radzisz sobie z przemocą, uzależnieniem, problemami wychowawczymi? Przyjdź lub zadzwoń, a my damy z siebie wszystko, by Ci pomóc.

Kim jesteśmy

Fundacja Raduga powstała w 2014 roku. W ciągu sześciu lat działalności Fundacji zdobyliśmy na terenie Legnicy zaufanie osób potrzebujących pomocy oraz instytucji, które jej udzielają. Fundacja stała się rozpoznawalną organizacją, mogącą pochwalić się kompleksowością wsparcia, wysoką jakością zindywidualizowanych usług dostosowanych do wciąż wzrastającej liczby potrzebujących.

Zakończyliśmy z sukcesem realizację sześciu projektów finansowanych ze środków EFS. Jesteśmy w trakcie realizacji trzech kolejnych nastawionych na pomoc osobom bezrobotnym, wychodzącym z uzależnienia, samotnym matkom, dzieciom i ich rodzinom. Największe sukcesy Fundacji to indywidualne sukcesy naszych uczestników. Matki odzyskujące dzieci z domów dziecka dzięki wsparciu w mieszkaniu treningowym. Rodziny wychodzące z traumatycznych doświadczeń związanych z przemocą, alkoholizmem jednego z jej członków. Dzieci, które wracają do systemu oświaty, opuszczają placówki i szpitale psychiatryczne. I wiele, wiele innych codziennych „drobnych” sukcesów przekładających się bezpośrednio na życie ludzi, którzy zdecydowali się skorzystać z naszego wsparcia. Z pomocy w ramach zakończonych projektów skorzystało około 1000 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wiele z tych osób zaprzestało trwale nadużywania alkoholu, poszło pierwszy raz do legalnej pracy, wróciło do swoich rodzin i zaczęło życie od nowa.

Nasze projekty. Tak pomagamy.

Bufor – punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy

Jeśli problem przemocy w rodzinie nie jest Ci obcy - możesz skorzystać z pomocy bądź namówić do skorzystania z niej kogoś bliskiego zmagającego się z tym problemem. BUFOR jest miejscem, w którym możesz uzyskać pomoc i informacje. Pracujemy we wtorki i środy, w godzinach 15:00-18:00. Rejestracja telefoniczna, codziennie pod numerem: +48 733 221 272
Poznaj szczegóły

Mieszkania treningowe

Od 2019r. prowadzimy mieszkania wspomagana o charakterze treningowym dla matek samotnie wychowujących dzieci.
Poznaj szczegóły

Pomocnik

Projekt dedykowany jest osobom w kryzysach psychicznych. Jego celem jest poprawa jakości życia uczestników oraz pomoc w podniesieniu kwalifikacji.
Poznaj szczegóły

Nasze dotychczasowe działania finansowane były ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, miały tym samym dość ściśle określone cele i obszary działania. Wychodząc naprzeciw wzrastającej liczbie osób potrzebujących wsparcia terapeutycznego oraz rosnącej otwartości i świadomości, że pomoc psychologiczna, obok pomocy lekarskiej pierwszego kontaktu, chirurgicznej czy dentystycznej jest niezbędnym składnikiem naszego powrotu do zdrowia – uruchomiliśmy Raduga Centrum Terapii i Rozwoju. Zapraszamy na konsultacje psychologicznej, na psychoterapię oraz do kontaktu z naszymi specjalistami_kami dorosłych i dzieci.

 

cross menu chevron-down