Statut

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 • Fundacja pod nazwą Fundacja „RADUGA” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Magdalenę Zaczyńską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Kędzierskiego w dniu 11.03.14 r. (rep. A nr 2182/14) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.

§ 4

 • Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
 • Fundacja może powoływać oddziały, filie i zakłady na terenie kraju i za granicą.

§ 5

 • Fundacja używa pieczęci głównej z nazwą fundacji.
 • Dla utworzonych oddziałów i filii fundacji używa się pieczęci oddziałów i filii.
 • Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
Rozdział 2

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 1

 • Fundacja pod nazwą Fundacja „RADUGA” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Magdalenę Zaczyńską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Kędzierskiego w dniu 11.03.14 r. (rep. A nr 2182/14) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.

§ 4

 • Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
 • Fundacja może powoływać oddziały, filie i zakłady na terenie kraju i za granicą.

§ 5

 • Fundacja używa pieczęci głównej z nazwą fundacji.
 • Dla utworzonych oddziałów i filii fundacji używa się pieczęci oddziałów i filii.
 • Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
crossmenuchevron-down