PERON

Placówka Edukacji Rozwoju Odpoczynku i Nauki, która zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dla dzieci i młodzieży.
Okres realizacji projektu
30-09-2022 – 30-06-2023
Skontaktuj się

Placówka Edukacji Rozwoju Odpoczynku i Nauki utworzona dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2. oraz kontynuowana dzięki pozyskiwaniu funduszy z darowizn, grantów oraz projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2022 – 30.06.2023

 

Cele projektu

Ponad trzy letnie doświadczenie w prowadzeniu świetlicy wykazały, że jest to inicjatywa potrzebna społecznie. Zapewniamy:

– zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży,

– zajęcia rozwijające zainteresowania podopiecznych dostosowane do ich możliwości psychofizycznych,

– indywidualne podejście i uważną obserwację potrzeb młodych osób,

– kameralną przestrzeń.

 

Działania w projekcie

– tworzenie miejsca spotkań, spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań,

– pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabiania zaległości,

– pomoc i wsparcie terapeutyczne dla dzieci.

 

Główni adresaci projektu

– dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia,

– młodzi, którzy potrzebują bezpiecznego przystanku po szkole

– osoby nieletnie, które chcą nadrobić zaległości edukacyjne.

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?

Bibianna Pozorska

Skontaktuj się bezpośrednio z koordynatorem projektu pod nr 733 057 760, przyjdź do biura - ul. Grodzka 76, 59-220 Legnica lub użyj danych poniżej
733 221 994
fundacja.raduga@gmail.com
cross menu chevron-down