Pomocnik

Projekt dedykowany jest osobom w kryzysach psychicznych. Jego celem jest poprawa jakości życia uczestników oraz pomoc w podniesieniu kwalifikacji.
Okres realizacji projektu
01-02-2022 – 30-06-2023
Skontaktuj się

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od 01.02.2022 do 30.06.2023. Trwa nabór do projektu.

Cele projektu

POMOCNIK dedykowany jest osobom w kryzysach psychicznych. Celem projektu jest poprawa jakości życia uczestników_ek oraz pomoc w podniesieniu kwalifikacji lub w powrocie na rynek pracy.

Działania w projekcie

– stałe wsparcie specjalistów_ek w czasie udziału w projekcie,

–  indywidualna terapia i grupowe warsztaty psychospołeczne,

–  poradnictwo specjalistyczne (prawne, zawodowe, medyczne itp.),

–  kursy/szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie uprawnień zawodowych zgodnych z preferencjami i potrzebami uczestnika_czki (w okresie szkoleń wypłacamy stypendium szkoleniowe),

– kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji (np. komputerowe, językowe, prawa jazdy),

– udział w 3 miesięcznych, płatnych stażach zawodowych,

– dodatkowo: zwrot kosztów dojazdu, zapewnienie catering oraz niezbędnych materiałów dydaktycznych i piśmienniczych.

Główni_e adresaci_tki projektu:

– pełnoletni_e mieszkańcy_ki Dolnego Śląska,

– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym,

– osobą po lub w trakcie leczenia psychiatrycznego lub korzystające ze wsparcia psychologa_żki/psychoterapeuty_ki,

– opiekuni_ki osób z niepełnosprawnością lub leczących się,

– osoba, która chce poprawić swoją sytuację zawodową.

 

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?

Izabela Dacyszyn

Skontaktuj się bezpośrednio z koordynatorem projektu pod nr 733 057 760, przyjdź do biura - ul. Grodzka 76, 59-220 Legnica lub użyj danych poniżej
733 221 963
fundacja.raduga@gmail.com
cross menu chevron-down