fbpx

Nasi specjaliści.

Raduga Centrum Terapii i Rozwoju Legnica

Jesteśmy zespołem specjalistów, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej.

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną terapię dostosowaną do potrzeb naszych klientów. Nasze zaangażowanie wynika ze zrozumienia trudności przed jakimi codziennie stawia nas życie. Problemy wychowawcze, kłopoty w związku, w rodzinie, trudności z emocjami czy problem z uzależnieniem – z nami możesz o tym porozmawiać. U nas uzyskasz wsparcie dopasowane indywidualnie do twoich potrzeb.

Zapraszamy do skorzystania z porady psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień w Legnicy.

Anna Worobiej psycholog, terapeuta uzależnień. Legnicy Jawor Głogów Bolesławiec

Anna Worobiej
Terapeuta uzależnień, psycholog, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji).

Terapeuta uzależnień, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji).​
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku Kryzys i interwencja kryzysowa. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Rozwija swój warsztat pracy biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Miłkowie, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, na Oddziale Leczenia Uzależnień w Legnicy, Poradni leczenia uzależnień i współuzależnień „Pro-Maind” w Złotoryi, Poradni Zdrowia Psychicznego w Chojnowie, prowadząc Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych w Chojnowie, przeprowadzając liczne szkolenia i warsztaty dla młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.
Od 2017 roku związana z Fundacją Raduga. Prowadzi terapię i warsztaty z uczestnikami projektów Fundacji.
Pracuje z osobami uzależnionymi, bliskimi osób uzależnionych, z osobami dorosłymi w kryzysie. W swojej pracy dostosowuje się do potrzeb klienta, wykorzystując wiedzę z nurtów humanistycznego, ericksonowskiego, systemowego. Prowadzi terapię par i terapię rodzin w nurcie systemowym. Pracę poddaje systematycznej superwizji.
Lubi poznawać nowe i czynić z niego znane.

Aleksandra Lesiak psycholog dziecięcy psychoterapeuta

Aleksandra Lesiak
Psycholog dziecięcy, trener EEG Biofeedback, interwent kryzysowy.​

Psycholog dziecięcy, specjalista ds. rozwiązywania trudności wychowawczych, trener EEG Biofeedback, interwent kryzysowy. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Stale podnosi swoje kwalifikacje w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z pracą z dzieckiem i rodziną.

W swojej pracy kieruje się zawsze dobrem dziecka. Interesuje się psychologią rozwojową, psychologią humanistyczno-egzystencjalną. Jest zaangażowana w kwestie praw kobiet, wspiera społeczność LGBT+. W pracy łączy narzędzia z różnych nurtów – dopasowując oddziaływania terapeutyczne do potrzeb klienta.

Elżbieta Barańska-Zimna psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień w Legnicy

Elżbieta Barańska-Zimna
Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień.

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Uzależnień, Studium Umiejętności Psychologicznych Cedr w Czarnym Borze oraz szkolenia: „Terapię Psychologiczno – Seksuologiczną Dorosłych Ofiar Nadużyć Seksualnych” oraz „Zachowania samobójcze – diagnoza i pomoc psychologiczna” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, „Dialektyczno Behawioralną Terapię DBT” w Krakowie oraz „Praktykę pomagania pacjentom z nałogami behawioralnymi”– zorganizowaną przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. Aktualnie jest psychoterapeutką w trakcie akredytowanego, całościowego szkolenia psychoterapii w nurcie integratywnym, organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

Doświadczenie w charakterze praktyk bądź stażu zdobywała między innymi w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Lubiążu, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatryczny w Złotoryi. Natomiast doświadczenie zawodowe w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych w Całodobowym Oddziale Podwójnej Diagnozy w Czarnym Borze, w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia w Świdnicy, w Gabinecie Psychologiczno -Terapeutycznym SEMPER we Wrocławiu.

W praktyce zajmuje się psychoterapią krótkoterminową osób doświadczających problemów związanych np. bliskimi związkami, stratami, kryzysami życiowymi, pracą itp. Stosuję też terapię długoterminową. Pomaga w zdrowieniu osobom uzależnionym, osobom dotkniętym zaburzeniami ze spektrum chorób afektywnych, zaburzeń lękowych czy zaburzeń osobowości, a w szczególności typu borderline. Pracuję także z dorosłymi ofiarami wykorzystania seksualnego, osobami ze skłonnościami do autodestrukcji.

Pracę psychologa i terapeuty traktuje jako towarzyszenie drugiemu człowiekowi w jego drodze do osiągania ważnych zmian życiowych. Z dużym zaangażowaniem i fascynacją uczestniczy w takiej podróży. Z całym przekonaniem mogże stwierdzić, że jest to jedno z najciekawszych a zarazem najtrudniejszych zadań jakie może realizować w swoim życiu zawodowym

Stale podnosi swoje kwalifikacje. Współpracuje z innymi psychologami i terapeutami, a własną pracę poddaje stałej superwizji.

Daniel Szczepanek Psycholog psychoterapeuta w Legnicy

Daniel Szczepanek
Psycholog, psychoterapeuta.

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończył studia psychologiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, specjalności psychologia sądowa i kliniczna. Aktualnie kontynuuje specjalistyczne podyplomowe szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Brał udział w licznych szkoleniach specjalistycznych: m.in. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Racjonalna Terapia Zachowań RTZ – Rational Behaviour Therapy RBT w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Potrzebne umiejętności zdobywał podczas licznych staży m.in. w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.
Pracował w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie, Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe szanse” w Lubinie, Centrum Psychiatrii i Psychologii MariaMed w Lubinie.
Obecnie pracuje na oddziale dziennym psychiatrycznym w Centrum Psychiatrii i Psychologii MariaMed w Lubinie zajmując się m.in. diagnozą, socjoterapią i psychoterapią grupową.

Pracuje z młodzieżą w wieku od 15 roku życia oraz z osobami dorosłymi.
Prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym, który jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych uwzględniając istnienie zjawiska nieświadomości, toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli szczególną więź obustronnie zaakceptowaną przez pacjenta i terapeutę.

Specjalizuje się w terapii:
– zaburzeń nastroju,
– zaburzeń lękowych,
– zaburzeń osobowości.
Pracuje z osobami LGBTQiA oraz z ich rodzinami udzielając kompleksowego wsparcia, psychoedukacji oraz terapii.

Magdalena Dzialuk Psycholog Psychoterapeuta Legnica

Magdalena Dzialuk
Psycholog, psychoterapeuta dla dorosłych, psychoterapeuta dla osób starszych.

Psycholog, psychoterapeuta dla dorosłych, psychoterapia integratywna, psychoterapia psychodynamiczna, psycholog dla osób w wieku starszym. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach psychiatrycznych: dziennych (w tym pododdziałach psychogeriatrycznych) i całodobowych w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. W latach 2015 – 2017 pracowała jako psycholog i psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i na oddziale dziennym w Ośrodku Psychiatryczno – Psychologicznym w Legnicy. Od 2016 r. jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także członkiem wspierającym Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej i psychoterapii osób dorosłych z zaburzeniami osobowości:
– zaburzenia typu borderline,
– zaburzenia psychotyczne, nerwicowe.

Pracuje z osobami zmagającymi się z:
– depresją,
– lękiem i jego różnymi postaciami (lęk uogólniony, społeczny, fobie),
– zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (natrętne myśli i czynności).

Pomaga osobom doświadczającym kryzysu psychicznego na skutek różnych traumatycznych przeżyć:
– wypadek,
– żałoba,
– rozwód,
– choroba,
– sytuacja straty,
– doświadczenie przemocy.
Pracuje także terapeutycznie ze sprawcami przemocy.

Obecnie jest w trakcie specjalistycznego szkolenia metodą Duluth w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponad to prowadzi konsultacje neuropsychologiczne i oferuję konsultacje w zakresie rehabilitacji funkcji poznawczych.

Pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego wynikającymi z chorób otępiennych. Pracuję także z rodzinami tych osób, oferując psychoedukację i wsparcie psychologiczne.

W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aneta Pasturczak specjalista terapii uzależnień i osób współuzależnionych w Legnicy

Aneta Pasturczak
Specjalista terapii uzależnień, magister resocjalizacji.

Specjalista terapii uzależnień, magister resocjalizacji w Legnicy.
Z wykształcenia magister resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień (w procesie certyfikacji). Ukończyła Szkołę Psychoterapii Uzależnień Cedr w Czarnym Borze oraz szkolenia: „Praca w dialogu motywującym” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz Szkolenie Mediacji w Polskim Centrum Mediacji. Współpracuje z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Azyl” w Jaworze.

Współpracuje z innymi psychologami i terapeutami, a własną pracę poddaje superwizji.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W swojej pracy łączy narzędzia z różnych nurtów dopasowując oddziaływania terapeutyczne do potrzeb pacjenta. Pracuje zarówno indywidualnie z pacjentem jak również prowadzi zajęcia grupowe.  Prowadzi terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Przedmiotem jej zainteresowań jest psychologia humanistyczna. Uwielbia książki i rozmowy z ludźmi.

„Bo człowiek jest najważniejszy…”

Zapraszamy na terapię uzależnień i osób współuzależnionych w Legnicy.

Jarosław Grębowski terapeuta uzależnień w Legnicy

Jarosław Grębowski
Terapeuta uzależnień.

Terapeuta uzależnień.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień „CEDR”. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym.
Od ponad 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi oraz osobami współuzależnionymi. Rozpoczynał pracę prowadząc w 1997 roku Miejski Punkt Konsultacyjny, zajmujący się pomocą uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym. W 2000 roku współtworzył cykliczne wydarzenie o charakterze profilaktycznym, kierowane do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – „Wałbrzyski Rodzinny Weekend Trzeźwości”.
Zawodowo związany z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, gdzie pracuje na Całodobowym Oddziale Podwójnej Diagnozy, współpracuje z Centrum Formacji Rodziny w Lubinie im. Jana Pawła II. W Fundacji Raduga zapewnia wsparcie terapeutyczne dla uczestników projektu Druga Szansa II. W Raduga Centrum Terapii i Rozwoju prowadzi terapie dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Bibianna Pozorska pedagog, terapeuta zajęciowy w Legnicy

Bibianna Pozorska
Pedagog opiekuńczy, terapeuta zajęciowy.

Pedagog opiekuńczy, terapeuta zajęciowy, masażysta.
Aktywnie pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz ich opiekunami. W ramach swojej pracy, prowadzi zajęcia grupowe oraz indywidualne z dziećmi i młodzieżą, zajęcia integracyjne, zajęcia relaksacyjno-terapeutyczne, warsztaty rękodzielnicze.  Współorganizowała kilka wydarzeń integracyjnych dla osób z różnych grup wiekowych.
Od wielu lat poszerza  swój warsztat  biorąc udział w szkoleniach prowadzonych m.in. przez: Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, dotyczących  pracy z osobami stosującymi przemoc, ofiarami przemocy, dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych; Psychodię – Niepubliczną Placówkę Oświatową w obszarze pogłębionego pedagogicznego wsparcia emocjonalnego osób w kryzysie, borykających się z niedostosowaniem społecznym; Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej – w obszarze pogłębionego wsparcia wychowawczego dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie oraz pracy z dziećmi z zespołem FAS. Powyższe doświadczenia zawodowe, kontakt z osobami wymagającymi różnych form oraz metod wsparcia, sprawiło iż wypracowałam autorskie podejście do szeroko pojętej terapii pedagogicznej.  Najważniejsze w terapii jest dla mnie, indywidualne traktowanie oraz komfort  moich pacjentów, niezależnie od ich wieku czy trudności.

Izabela Dacyszyn terapeutka Legnica

Izabela Dacyszyn
Pedagog, terapeuta zajęciowy, specjalista terapii uzależnień.

Pedagog, terapeuta zajęciowy, specjalista terapii uzależnień (w trakcie certyfikatu). Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizacja: Poradnictwo oraz  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Studia Podyplomowe na kierunku: terapia zajęciowa. Obroniła pracę dyplomową z „Zastosowania technik relaksacyjnych w zaburzeniach lękowych z napadami lęku (studium przypadku)”. Uczestniczyła w warsztatach z choreoterapii oraz muzykoterapii.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego w Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, w tym ostatnie pięć lat pracy w oddziale odwykowym w Legnicy. Prowadziła m.in. zajęcia relaksacyjne na oddziale nerwic, dziennym oddziale psychiatrycznym oraz oddziale odwykowym.
Czteroletnie doświadczenie pracy jako wykładowca terapii zajęciowej w szkole zawodowej TEB w Legnicy. Dwa lata pracy w Domu Seniora „Maria” w Legnicy z osobami z demencją oraz z niepełnosprawnością.
Od kilku lat pracuje w Fundacji Raduga (Ośrodek Społecznej Aktywizacji) oraz w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej z osobami uzależnionymi, jako Case Menager.

Aleksandra Zubal pedagog trener biofeedback w Legnicy

Aleksandar Zubal
Pedagog, trener biofeedback.

Pedagog, trener biofeedback.​ Ukończyła studia licencjackie o profilu Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studia magisterskie o profilu Pomoc Społeczna i Socjoterapia. Od czterech lat pracuje na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy.

W  ramach swojej pracy aktywnie współpracuje z dziećmi, młodzieżą oraz opiekunami zastępczymi. Organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci. W Raduga Centrum Terapii i Rozwoju prowadzi terapię biofeedback.
Swoim doświadczeniem wspiera działania Fundacji Raduga jako asystentka rodziny. Pracuje z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, rodzinami zastępczymi, którym pomaga Fundacja Raduga.

Specjalizuje się w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w ciężkiej sytuacji życiowej.

Kaja Kowalczyk-Olszewska Psycholog Psychoterapeuta w Legnicy

Kaja Kowalczyk-Olszewska
Psycholog, coach, psychoterapeuta.

Psycholog, coach, psychoterapeuta oraz absolwentka studiów podyplomowych „Psychosomatyka i somatopsychologia”. Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Obecnie jest w takcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii przygotowującego do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych, dostosowując metodę pracy do potrzeb Klienta (korzystając z technik terapii ericksonowskiej, systemowej, psychodynamicznej i poznawczo-behawioralnej).
Wspiera osoby doświadczające m.in. chorób przewlekłych, przewlekłego stresu, kryzysów emocjonalnych i życiowych, stanów depresyjnych, lękowych, dolegliwości psychosomatycznych, konfliktów wewnętrznych, wypalenia zawodowego, przewlekłego zmęczenia, bólu, trudności ze snem.
Prowadzi również indywidualne procesy coachingowe z zakresu life coachingu i coachingu zdrowia, a także indywidualne treningi relaksacyjne, warsztaty grupowe i szkolenia.
W swojej pracy pomaga osobom, które z powodów zdrowotnych (i nie tylko) chcą zmienić swój dotychczasowy styl życia – począwszy od profilaktyki zdrowia, poprzez redukcję stresu, zmianę nawyków żywieniowych, budowanie motywacji czy dostosowanie się do funkcjonowania w nowej sytuacji życiowej.

Raduga Centrum terapi i Rozwoju legnica

Agata Filip
Pedagog, psychoterapeuta, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Pedagog, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Trener I° Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kamiennej Górze, w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze oraz NZOZ Centrum Higieny Psychicznej w Kamiennej Górze.

W pracy terapeutycznej integruje podejście humanistyczne z nurtem psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz terapię par. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów i treningów asertywności, komunikacji interpersonalnej, grup rozwoju osobistego.
Pracę poddaje systematycznej superwizji.

Myślę o terapii jako o „podróży pacjenta w głąb siebie”, jego spotykanie się z niezakończonymi sprawami, przepracowanie ich w bezpiecznej sytuacji terapeutycznej i „zamknięcie za sobą drzwi”, które były dotychczas drzwiami obrotowymi.

Raduga Centrum terapi i Rozwoju legnica

Gabriela Bożek
Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta biofeedback, oligofrenopedagog.

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta biofeedback, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog.
Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Jest terapeutą Integracji Sensorycznej, terapii EEGBiofeedback. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii ręki. Ukończyła również szkolenia z zakresu: MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Integracja odruchów ustno-twarzowych, Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych oraz Terapia NeuroTaktylna.
Uzyskała certyfikat i uprawnienia „Trenera Szybkiego Czytania i Technik Pamięciowych.
W swojej pracy z dzieckiem wykorzystuje profesjonalne przygotowanie, życzliwość,  myślenie  o problemach dziecka w celu optymalnej pomocy.

Agnieszka Kowalczyk logopeda Legnica Raduga Centrum Terapii i Rozwoju

Agnieszka Kowalczyk
Logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany.

Logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na kierunku filologia polska oraz logopedia z emisją głosu.
Posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Aktualnie uczy młodzież języka polskiego oraz prowadzi zajęcia terapii logopedycznej.
Przekazywanie wiedzy łączy z pomocą dzieciom i młodzieży z trudnościami z wymową, problemami z czytaniem i pisaniem, zaburzeniami komunikacji.

Raduga Centrum Terapii i Rozwoju Legnica

Dołącz do nas…

Raduga Centrum Terapii i Rozwoju Legnica

Jak nas wspierać

Zapraszamy do wspierania naszych działań. Dzięki Twoim darowiznom możemy wciąż pomagać innym. Bez Ciebie nie byłoby to możliwe.  Zapraszamy do dzielenia się wiedzą o naszej Fundacji, zapraszamy do wpłat, pomocy na miejscu, odpowiedzialnych zakupów, które służą nam i innym organizacjom.

Fundacja Raduga Wsparcie i Pomoc Rodziny Dzieci Samotne Matki
Darowizny

Wspieraj nas dowolną wpłatą.
Wpłat można dokonywać  bezpośrednio na konto Fundacji. Numer konta: 05 1090 2066 0000 0001 3511 5565.

Fundacja Raduga Wsparcie i Pomoc Pomagaj z Fani Mani
Zakupy
Wspieraj nas robiąc zakupy. Robisz zakupy w ponad 1000 sklepów internetowych. Płacisz tyle co zawsze. Średnio 2,5% wartości zakupów wspiera wybraną przez Ciebie organizację.
Fundacja raduga wspieraj nas z idea fair play
Ubezpieczenie

Wspieraj nas z ubezpieczeniem.
Możesz nas wspierać ubezpieczając siebie, swoją firmę, mieszkanie, samochód, ubezpieczenie podróży, NNW dziecka.

Fundacja Raduga Wsparcie i Pomoc Rodziny Dzieci Samotne Matki
Zbiórki

Wspieraj nasze akcje.
Sprawdź na co aktualnie zbieramy i pomóż nam w realizacji naszych działań.

Fundacja Raduga Wsparcie i Pomoc Rodziny Dzieci Samotne Matki
Wolontariat

Wspieraj nas na miejscu. Możesz pomóc i wspierać nas w naszych działaniach na miejscu. Zapraszamy do kontaktu.