Celem grupy jest stworzenie przestrzeni do rozmów o tematach związanych
z eksplorowaniem tożsamości płciowej oraz innych zgłaszanych kwestiach
w atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji. Grupa ma charakter rozwojowy, co
oznacza, że umożliwia doświadczenie siebie w relacjach z innymi, a dzięki temu rozwój i
pogłębienie samoświadomości. Nie jest skoncentrowana na leczeniu zaburzeń czy
problemów psychologicznych, zamiast tego koncentrując się na poznawaniu siebie.
WAŻNE INFORMACJE
Spotkania będą odbywać się w środy w godzinach 18:00-19:45 przez 6 miesięcy od
momentu uzbierania się grupy.

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO DLA KOBIET

Często dbając o innych, zapominamy o sobie. Tymczasem troska i szacunek dla siebie powinny być dla nas priorytetem. Każda z nas jest unikatowa, żadna z nas nie jest wszechmogąca. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie swoich możliwości i granic oraz nauka delegowania zadań. Branie wszystkiego na siebie prowadzi ekspresową drogą do wypalenia. Na tych warsztatach nauczymy się jak tego uniknąć.

 

Ponadto zadamy sobie pytania takie jak:

 

Zaczynamy 13 września 2022 (grupa ruszy przy zgłoszeniu minimum 6 osób)
wtorki, 17:00-19:00
cena: 350zł/4 warsztaty

Tematyka spotkań obejmuje m.in.:

Pierwsza wizyta u…
(psychologa_żki, psychoterapeuty_ki, pedagoga_żki, terapeuty_ki uzależnień czy
innych specjalistów_ek).
Profesjonalna terapia przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy potrzebują szeroko pojętego wsparcia (psychicznego, emocjonalnego, rewalidacji, rehabilitacji itp.). Im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym większa szansa na to, że
nasz problem się nie rozwinie.

Rozpoznanie
Pierwsza wizyta u terapeuty_ki to szansa, by specjalista_ka zapoznali się z Tobą oraz problemami, z którymi się borykasz. Przed spotkaniem nie musisz się specjalnie przygotowywać. Warto jednak podczas spotkania być możliwie otwartym i nie krępować się. Sukces zależy w głównej mierze od współpracy pacjenta_ki ze specjalistą_ką.

Pytania
Usłyszysz pytania o życie prywatne, a także uczucia i emocje. Przebieg rozmowy jest zawsze dostosowany do Twoich potrzeb, dlatego nie sposób go przewidzieć. Najważniejsze, by być szczerym i otwarcie mówić o problemach, nie pozostawiając
miejsca na domysły i nadinterpretacje. Wizyta ta nie musi się jednak opierać wyłącznie na pytaniach terapeuty_ki.
Możesz być aktywny_a i pytać, o co tylko zechcesz. Oczywiście nie oznacza to, że będziemy mieć gotowe odpowiedzi, niektóre rzeczy objaśnią się już w trakcie terapii.

Współpraca
Pierwsze spotkanie ma raczej charakter organizacyjny niż terapeutyczny. Po wstępnej rozmowie przedstawimy Ci plan terapii. Następnie obywie strony będą miały czas na zdecydowanie się na kontynuowanie spotkań. Terapeuta_ka też
muszą ocenić czy mają czas i zasoby, aby Ci najlepiej pomóc. Jeśli zdecydujecie się na wspólną pracę, szybko zostaną też ustalone jej warunki. Wyjaśnienie wątpliwości na tym etapie pozwoli uniknąć nieporozumień w przyszłości. Dla pacjenta_ki będzie również pomocne w celu ustaleniu budżetu, jaki jest potrzebny na terapię oraz ilości czasu, jaką powinien_na na nią poświęcić.
Powinniśmy uzgodnić np. ile razy w tygodniu i kiedy odbywać się będą spotkania, jakie są zasady ewentualnych płatności za sesje terapeutyczne oraz w jaki sposób i kiedy najpóźniej można odwołać wizytę.
Jeśli posiadasz, to warto mieć ze sobą:
– dowód osobisty,
– dokumentację medyczną (dotycząca naszej trudności),
– dane dotyczące dziecka (pesel, dokumentację medyczną, dokumentację
mówiącą o aktualnym stanie zdrowia bądź zaleceniach),
– w przypadku opiekuna prawnego (dokument potwierdzający opiekę).

Konsultacje i diagnoza psychologiczna

Konsultacja to zazwyczaj pierwsze kilka sesji terapeutycznych, podczas których następuje diagnoza naszych problemów i oczekiwań. Ustalane są zasady współpracy, cele do osiągnięcia i plan pracy terapeutycznej. Pacjent_ka i psycholog_żka mają czas na podjęcie decyzji czy chcą ze sobą współpracować, na wyjaśnienie obaw i wątpliwości. W niektórych przypadkach terapeuta_ka może wskazać inną formę pomocy bardziej adekwatną do naszych problemów – pomoc psychiatryczną, seksuologiczną, czy terapie innego rodzaju np. terapię uzależnień.

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Terapia ma na celu zrozumienie naszej sytuacji życiowej, określenie problemu i szukanie sposobu na poradzenie sobie z nim. Dzięki niej mamy możliwość poznania i zrozumienia swoich zachowań. Wspólna rozmowa z psychoterapeutą jest próbą odnalezienia źródeł problemu, trudności, z jakimi się zmagamy i uzyskania szerszego spojrzenia na sytuację. Poszukiwanie rozwiązań i przyjrzenie się samym sobie prowadzi do zrozumienia własnych potrzeb i rozwiązania problemów.

 

W jakich sytuacjach skorzystać z terapii i pomocy psychoterapeuty?

– jeśli odczuwasz obawy i lęk bez wyraźnej przyczyny oraz jeśli utrudniają Ci one codzienne funkcjonowanie,

– cierpisz na stany depresyjne, poczucie bezradności i bezsilności,

– przeżywasz trudne emocjonalnie wydarzenia: rozstanie, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, itp.,

– masz problemy w relacjach z innymi ludźmi,

– masz dolegliwości somatyczne bez konkretnej przyczyny medycznej,

– masz problemy ze snem,

– nękają Cię narastające lęki lub „czarne myśli”,

– trudność sprawiają Ci czynności, które dotychczas przychodziły z łatwością.

 

Jedna sesja terapeutyczna trwa ok 50 minut.

Terapia uzależnień i osób współuzależnionych.

Zapewniamy wsparcie dla osób uzależnionych zarówno od substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, leki, narkotyki, dopalacze), jak i w sytuacji uzależnień behawioralnych (hazard, zakupy, gry, internet, seks, jedzenie).

 

Terapia uzależnień ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia i utrzymania abstynencji, która jest niezbędnym warunkiem leczenia. To długotrwały proces, w którym niezbędna jest również praca osoby uzależnionej nad zrozumieniem czynników i sytuacji, z którymi sobie nie radzimy i które mogą prowadzić do uzależnienia.

Dla kogo? Z formy terapii indywidualnej może korzystać każda osoba, która doznała szkód psychicznych i emocjonalnych na skutek bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Niezależnie, czy uzależnioną osobą jest partner, partnerka, dziecko, rodzic, czy rodzeństwo.

Doświadczenia z wczesnego dzieciństwa mocno rzutują na funkcjonowanie społeczne i emocjonalne w dorosłości. Dlatego terapia współuzależnienia jest skierowana również do osób, które dorastały w obecności osób nadużywających substancji lub były uzależnione behawioralnie.

Również osoby, które były ofiarami lub świadkami przemocy, mogą korzystać z terapii. I choć „problem” już nie występuje, to jego konsekwencje mogą wpływać niekorzystnie na jakość życia.

Terapia rodzin

Ciągłe napięcie i wielkie emocje, kłótnie, nieporozumienia, problemy z komunikacją w rodzinie to dobre powody na wizytę u terapeuty_ki. Jeśli czujecie, że oddalacie się od siebie, martwi was sytuacja w domu zadzwońcie i umówcie się na wizytę. Często wydaje nam się, że jedna osoba stoi za wszystkimi problemami w rodzinie. Należy jednak pamiętać, że nikt nie istnieje w próżni, a odpowiedzialność za relację przypada wszystkim jej stronom. Dlatego wizyta całej rodziny na terapii to często najlepszy i najbardziej efektywny sposób pracy z kłopotami i konfliktami w domu.

Terapia par i małżeństw

Najczęściej pojawiającym się problemem w związkach jest problem z komunikacją. Wynika z niego szereg innych sytuacji powodujących napięcia i konflikty, np. niezrozumienie wzajemnych potrzeb, czy problemy w życiu seksualnym. Narastająca frustracja nie sprzyja rozmowie i słuchaniu się nawzajem. Jeśli kolejne próby naprawy sytuacji prowadzą do następnych nieporozumień i zwiększają cierpienie, to jest to dobry moment na wizytę u psychoterapeuty_ki.

 

Jednym z warunków takiej wizyty jest zgoda obu partnerów, małżonków co do chęci podjęcia dalszych wysiłków zmierzających do odbudowy związku.

Partnerzy, małżonkowie wspólnie z terapeutą_ką starają się spojrzeć na związek i wzajemne relacje, szukając źródeł trudności i konfliktów. Uczą się wyrażania swoich emocji i wczuwania się w emocje drugiej strony, razem pracują nad znalezieniem porozumienia i odbudową związku.

Terapia biofeedback dla dorosłych

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne to metoda terapii polegająca na nauce sposobów panowania nad falami mózgowymi – ich wzmacnianiu lub hamowaniu – w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć. Terapia ta, zwana też treningiem mózgu jest stosowana zarówno w terapii dzieci, jak i osób dorosłych.

 

Korzyści z treningu biofeedback

Dzięki usprawnieniu procesów myślowych trening Biofeedback:

– Wzmacnia koncentrację uwagi

– Wzmacnia odporność na stres

– Uczy odprężenia i relaksu

– Rozwija kreatywność i pomysłowość

– Usprawnia procesy zapamiętywania

– Wpływa na lepsze panowanie nad emocjami

– Poprawia proces uczenia się

 

Pomaga również w przypadku:

– Zaburzeń snu

– Przewlekłego bólu głowy

– Depresji

– Uzależnień

– Nadpobudliwości

– Nietrzymania moczu

– Chronicznego bólu

cross menu chevron-down