Doradztwo zawodowe indywidualne obejmuje:

– diagnozę predyspozycji osobowościowych oraz preferencji zawodowych, 

– analizę potencjału osobistego i  innych czynników mających wpływ na wybór dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego. 

Może być również wsparciem w zakresie tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Doradztwo zawodowe grupowe obejmuje warsztaty z zakresu: 

  • rynku pracy, 
  • poznania możliwości, sposobów, a także narzędzi niezbędnych do poszukiwania pracy, w tym skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej,
  • możliwości dofinansowania rozwoju zawodowego.

 

Warsztaty dla kobiet: „Jak być dobrą dla samej siebie?”

4 warsztaty po 2 godziny
350 zł

Pierwsza wizyta/porada diagnostyczna – wszystkie specjalizacje

60 minut
180 zł

Doradztwo zawodowe

60 minut
150 zł

Szkolenia dla pracowników oświaty

Specjaliści i specjalistki.

cross menu chevron-down