Konsultacje i diagnoza psychologiczna

Konsultacja to zazwyczaj pierwsze kilka sesji terapeutycznych, podczas których następuje diagnoza naszych problemów i oczekiwań. Ustalane są zasady współpracy, cele do osiągnięcia i plan pracy terapeutycznej. Pacjent_ka i psycholog_żka mają czas na podjęcie decyzji czy chcą ze sobą współpracować, na wyjaśnienie obaw i wątpliwości. W niektórych przypadkach terapeuta_ka może wskazać inną formę pomocy bardziej adekwatną do naszych problemów – pomoc psychiatryczną, seksuologiczną, czy terapie innego rodzaju np. terapię uzależnień.

Grupa rozwojowa dla osób transpłciowych, niebinarnych oraz poszukujących swojej tożsamości płciowej

Bezpłatna

Pierwsza wizyta/porada diagnostyczna – wszystkie specjalizacje

60 minut
180 zł

Konsultacje psychologiczne

50 minut
140 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

50 minut
140 zł

Terapia uzależnień

50 minut
140 zł

Terapia współuzależnienia

50 minut
140 zł

Terapia rodzin

70 minut
240 zł

Terapia par i małżeństw

75 min.
240 zł

Sesja relaksacji

75 minut
140 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży

50 minut
140 zł

Specjaliści i specjalistki.

cross menu chevron-down