Terapia pedagogiczna

Metody terapii pedagogicznej o charakterze psychopedagogicznym, profilaktycznym i medycznym mają na celu stworzenie, głównie dzieciom i młodzieży (choć równie dobrze sprawdzają się w pracy z dorosłymi), możliwości wszechstronnego rozwoju, wygaszania negatywnych odruchów, kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w funkcjonowaniu społecznym.

 

LOREM – to propozycja terapii dla dzieci i młodzieży opracowana i prowadzona przez Bibiannę Pozorską – terapeutkę zajęciową, pedagożkę opiekuńczą od wielu lat aktywnie pracującą z dziećmi, młodzieżą oraz ich opiekunami.

To kreatywny model pedagogicznej pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, wykorzystujący kompilację elementów różnych metod z zakresu terapii i pomocy pedagogicznej.

Zajęcia mają charakter indywidualny (bądź grupowy – grupy do max 3 osób). Techniki sesji są elastycznie dobierane do nastroju oraz potrzeb uczestnika terapii. Podczas pracy korzystam z elementów m.in: terapii pedagogicznej, emocjonalnej pomocy pedagogicznej, terapii zajęciowej, relaksacji, ćwiczeń oddechowych, socjoterapii – zajęć intrapersonalnych, treningu funkcjonowania w grupie, ergoterapii, arteterapii.

 

Zapraszamy na wizytę jeśli zauważasz u swojego dziecka, nastolatka:

– obniżoną sprawność manualną, – trudności w przyswajaniu materiału, – zaburzenia emocjonalne, – problemy w relacjach z rówieśnikami, – obniżoną samoocenę, – obniżoną motywację do działania, – zaburzenia koncentracji,

– nadpobudliwość.

Grupa rozwojowa dla osób transpłciowych, niebinarnych oraz poszukujących swojej tożsamości płciowej

Bezpłatna

Pierwsza wizyta/porada diagnostyczna – wszystkie specjalizacje

60 minut
180 zł

Konsultacje psychologiczne

50 minut
140 zł

Terapia rodzin

70 minut
240 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży

50 minut
140 zł

Terapia pedagogiczna

50 minut
140 zł

Terapia logopedyczna

45 min.
120 zł

Konsultacje wychowawcze

50 minut
140 zł

Specjaliści i specjalistki.

cross menu chevron-down