Terapia uzależnień i osób współuzależnionych.

Zapewniamy wsparcie dla osób uzależnionych zarówno od substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, leki, narkotyki, dopalacze), jak i w sytuacji uzależnień behawioralnych (hazard, zakupy, gry, internet, seks, jedzenie).

 

Terapia uzależnień ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia i utrzymania abstynencji, która jest niezbędnym warunkiem leczenia. To długotrwały proces, w którym niezbędna jest również praca osoby uzależnionej nad zrozumieniem czynników i sytuacji, z którymi sobie nie radzimy i które mogą prowadzić do uzależnienia.

Pierwsza wizyta/porada diagnostyczna – wszystkie specjalizacje

60 minut
180 zł

Konsultacje psychologiczne

50 minut
140 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

50 minut
140 zł

Terapia uzależnień

50 minut
140 zł

Terapia współuzależnienia

50 minut
140 zł

Terapia rodzin

70 minut
240 zł

Terapia par i małżeństw

75 min.
240 zł

Sesja relaksacji

75 minut
140 zł

Specjaliści i specjalistki.

cross menu chevron-down