Terapia współuzależnienia

Dla kogo? Z formy terapii indywidualnej może korzystać każda osoba, która doznała szkód psychicznych i emocjonalnych na skutek bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Niezależnie, czy uzależnioną osobą jest partner, partnerka, dziecko, rodzic, czy rodzeństwo.

Doświadczenia z wczesnego dzieciństwa mocno rzutują na funkcjonowanie społeczne i emocjonalne w dorosłości. Dlatego terapia współuzależnienia jest skierowana również do osób, które dorastały w obecności osób nadużywających substancji lub były uzależnione behawioralnie.

Również osoby, które były ofiarami lub świadkami przemocy, mogą korzystać z terapii. I choć „problem” już nie występuje, to jego konsekwencje mogą wpływać niekorzystnie na jakość życia.

Pierwsza wizyta/porada diagnostyczna – wszystkie specjalizacje

60 minut
180 zł

Konsultacje psychologiczne

50 minut
140 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

50 minut
140 zł

Terapia uzależnień

50 minut
140 zł

Terapia współuzależnienia

50 minut
140 zł

Terapia rodzin

70 minut
240 zł

Terapia par i małżeństw

75 min.
240 zł

Sesja relaksacji

75 minut
140 zł

Specjaliści i specjalistki.

cross menu chevron-down