fbpx

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

BUFOR

Fundacja_Raduga_logo

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2021 – 30.09.2023

CELEM PROJEKTU:  jest podniesienie jakości usług na rzecz rodzin doświadczających przemocy
poprzez:
-upowszechnianie wiedzy o potrzebach zarówno ofiar jak sprawców przemocy, w ogólnopolskiej
kampanii społecznej opracowanej przez Partnera z Polski,
-zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy i uwrażliwienie społeczeństwa na nie, wzmacnianie osób doświadczających przemocy

-budowanie trójsektorowego partnerstwa (ngo+jst+biznes) na rzecz przemocy rodzinie.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE
-Zarządzanie projektem
-Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
-Wypracowanie produktów pracy intelektualnej – współpraca dwustronna
-Kampania Społeczna
-Klaster społeczny
-Warsztaty dla pracowników działających na rzecz pomocy ofiarom przemocy
-Konferencje otwierająca i kończąca projekt
-Case Management – bufor

GŁÓWNI ADRESACI PROJEKTU
-ofiary/sprawcy przemocy
-pracownicy instytucji i organizacji
-świadkowie przemocy

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU WYNOSI: 114 819,61 EURO

PARTNERZY PROJEKTU:

Pacyfika Sp. z o.o.

Bjarkarhlíð miðstöð fyrir þolendur ofbeldis