fbpx

Terapia uzależnień

Terapia dla osób uzależnionych.

Zapewniamy wsparcie dla osób uzależnionych zarówno od substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna,leki, narkotyki, dopalacze) jak i w tak zwanych uzależnieniach behawioralnych, czyli uzależnieniach od czynności – hazardu, zakupów, gier, internetu, seksu, jedzenia.

Jaki cel ma terapia uzależnień?

Terapia uzależnień ma na celu nie tylko doprowadzenie do abstynencji, która jest niezbędnym warunkiem leczenia oraz nauki sposobów na jej utrzymanie. To długotrwały proces, w którym niezbędna jest również praca osoby uzależnionej nad zrozumieniem czynników i sytuacji, z którymi sobie nie radzimy i które mogą prowadzić do uzależnienia. Mogą to być problemy rodzinne, problemy finansowe, trudne życiowe sytuacje takie jak utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, problemy z uzależnieniem występujące w w rodzinie.
Praca terapeutyczna to również próba wykrycia tych czynników i wypracowania wzorców radzenia sobie z nimi.

Jedna sesja terapeutyczna trwa ok 50 minut. Zapraszamy na terapię uzależnień w Legnicy.

Sprawdź ofertę grup terapeutycznych. Dowiedz się więcej…

Grupa dla współuzależnionych. Dowiedz się więcej…

Terapia współuzależnionych

Życie z osobą uzależnioną to życie w ciągłym napięciu, to nieprzewidywalność codziennych sytuacji. Powoduje ciągłe napięcie emocjonalne, stres, lęk, obawę o drugą osobę. Zaniedbywanie przez osobę uzależnioną codziennych obowiązków, pracy, odpowiedzialności za innych wywołuje u osoby z nią żyjącej obowiązek wzięcia tego wszystkiego na siebie. Odpowiedzialność za uzależnionego męża, żonę, partnera powoduje wytworzenie się wielu mechanizmów za pomocą, których współuzależniony pragnie zachować równowagę w codziennym życiu rodziny. Powoduje to ciągłe napięcie, czujność, kontrolowanie każdej sytuacji, oszukiwanie siebie i innych, poczucie bezradności i izolowania się od innych. Pogarsza się stan zdrowia, występują zaburzenia emocjonalne, narastają lęki i obawy.
Praca z współuzależnieniem powinna być prowadzona równolegle do terapii osoby uzależnionej.

Umów się na wizytę. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Zapraszamy na terapię dla współuzależnionych w Legnicy.

Testy uzależnień.

Czy jesteś uzależniony od alkoholu – test AUDIT.

Test służy określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów z uzależnieniem od alkoholu. Nie jest to bezpośrednia diagnoza, ale może pomóc w zastanowieniu się czy nie należy zastanowić się nad wizytą u terapeuty uzależnień. Test znajduje się TUTAJ…

Czy jesteś uzależniony od hazardu– test.

Jak każdy tego typu test pozwala on określić prawdopodobieństwo występowania problemu uzależnienia od hazardu i zastanowić się czy nie należy skorzystać z pogłębionej diagnostyki u terapeuty uzależnień. Test znajduje się TUTAJ…

Kontakt do Raduga Centrum Terapii i Rozwoju
Rejestracja Poniedziałek - Piątek
w godzinach 14:00-20:00.

Adres:  ul.Chojnowska 81A 59-220 Legnica